Informare 17.07.2020


Informare 17.07.2020

Badea Mititelu Liana Gabriela, titular al proiectului:” ” Construire 3 cladiri (corpuri C1, C2, C3) regim de inaltime S+P+10 cu spatii garare la subsol, spatii comerciale la parter si locuinte colective la etajele 1-10, platforma circulatie, amenajare teren si imprejmuire partiala”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia ptr Protectia Mediului Dolj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:” Construire 3 cladiri (corpuri C1, C2, C3) regim de inaltime S+P+10 cu spatii garare la subsol, spatii comerciale la parter si locuinte colective la etajele 1-10, platforma circulatie, amenajare teren si imprejmuire partiala”, propus a fi amplasat in Municipiul Craiova, str. Severinului, nr. 32C, jud. Dolj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, jud. Dolj  in zilele de luni-joi, intre orele 800 – 1630 si vineri intre orele 800 – 1400, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Dolj.

 

Aparitie in data de 17.07.2020